Bible21Koloským1,6

Koloským 1:6

přišlo k vám. To nese ovo­ce a roz­růstá se po ce­lém světě a stejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste je us­lyše­li a oprav­dově po­zna­li Boží mi­lost.


Verš v kontexte

5 Obo­jí pra­mení z na­děje, která je pro vás ulože­na v ne­bi, jak už jste slyše­li, když slovo prav­dy, to­tiž evange­li­um, 6 přišlo k vám. To nese ovo­ce a roz­růstá se po ce­lém světě a stejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste je us­lyše­li a oprav­dově po­zna­li Boží mi­lost. 7 Toto vše jste se do­zvědě­li od naše­ho mi­lovaného spo­lu­s­lužebníka Epaf­ra, který je vůči vám věrný Kri­stův služebník

späť na Koloským, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 ktoré prišlo k vám, ako aj je na celom svete a ne­sie ovocie a ras­tie ako aj u vás odo dňa, ktorého ste počuli a po­znali milosť Božiu v prav­de,

Evanjelický

6 ktoré je medzi vami, ako aj na celom svete prináša ovocie a ras­tie aj vo vás odo dňa, keď ste počuli a po­znali Božiu milosť v prav­de.

Ekumenický

6 ktoré k vám prišlo. Rov­nako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a ras­tie od toho dňa, keď ste počuli a po­znali Božiu milosť v pravde.

Bible21

6 přišlo k vám. To nese ovo­ce a roz­růstá se po ce­lém světě a stejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste je us­lyše­li a oprav­dově po­zna­li Boží mi­lost.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček