Bible21Koloským1,5

Koloským 1:5

Obo­jí pra­mení z na­děje, která je pro vás ulože­na v ne­bi, jak už jste slyše­li, když slovo prav­dy, to­tiž evange­li­um,


Verš v kontexte

4 ne­boť jsme se do­slech­li o vaší víře v Krista Ježíše a o lás­ce, kte­rou má­te ke všem svatým. 5 Obo­jí pra­mení z na­děje, která je pro vás ulože­na v ne­bi, jak už jste slyše­li, když slovo prav­dy, to­tiž evange­li­um, 6 přišlo k vám. To nese ovo­ce a roz­růstá se po ce­lém světě a stejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste je us­lyše­li a oprav­dově po­zna­li Boží mi­lost.

späť na Koloským, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 pre nádej, ktorá vám leží od­ložená v nebesiach, o ktorej ste prv počuli v slove prav­dy evan­jelia,

Evanjelický

5 pre nádej, pri­pravenú vám v nebesiach. Počuli ste o nej už skôr v slove prav­dy evan­jelia,

Ekumenický

5 pre nádej, ktorá je vám pri­pravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove evan­jelia,

Bible21

5 Obo­jí pra­mení z na­děje, která je pro vás ulože­na v ne­bi, jak už jste slyše­li, když slovo prav­dy, to­tiž evange­li­um,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček