Bible21Koloským1,4

Koloským 1:4

ne­boť jsme se do­slech­li o vaší víře v Krista Ježíše a o lás­ce, kte­rou má­te ke všem svatým.


Verš v kontexte

3 Kdyko­li se za vás mod­lí­me, dě­kuje­me Bo­hu, Otci naše­ho Pá­na Ježíše Krista, 4 ne­boť jsme se do­slech­li o vaší víře v Krista Ježíše a o lás­ce, kte­rou má­te ke všem svatým. 5 Obo­jí pra­mení z na­děje, která je pro vás ulože­na v ne­bi, jak už jste slyše­li, když slovo prav­dy, to­tiž evange­li­um,

späť na Koloským, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 počujúc o vašej viere v Kris­tu Ježišovi a o lás­ke, ktorú máte na­proti všet­kým svätým,

Evanjelický

4 lebo sme počuli o vašej viere v Kris­tovi Ježišovi a o lás­ke, ktorú máte ku všet­kým svätým

Ekumenický

4 Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Kris­ta a o láske, ktorú máte k všetkým svätým

Bible21

4 ne­boť jsme se do­slech­li o vaší víře v Krista Ježíše a o lás­ce, kte­rou má­te ke všem svatým.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček