EkumenickýKolosenským1,5

Kolosenským 1:5

pre nádej, ktorá je vám pri­pravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove evan­jelia,


Verš v kontexte

4 Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Kris­ta a o láske, ktorú máte k všetkým svätým 5 pre nádej, ktorá je vám pri­pravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove evan­jelia, 6 ktoré k vám prišlo. Rov­nako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a ras­tie od toho dňa, keď ste počuli a po­znali Božiu milosť v pravde.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 pre nádej, ktorá vám leží od­ložená v nebesiach, o ktorej ste prv počuli v slove prav­dy evan­jelia,

Evanjelický

5 pre nádej, pri­pravenú vám v nebesiach. Počuli ste o nej už skôr v slove prav­dy evan­jelia,

Ekumenický

5 pre nádej, ktorá je vám pri­pravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove evan­jelia,

Bible21

5 Obo­jí pra­mení z na­děje, která je pro vás ulože­na v ne­bi, jak už jste slyše­li, když slovo prav­dy, to­tiž evange­li­um,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček