Bible21Koloským1,11

Koloským 1:11

byli vše­možně po­si­lováni mo­cí jeho slávy, abys­te moh­li všech­no trpě­livě pře­ko­nat a abys­te s ra­dostí


Verš v kontexte

10 a abys­te svým živo­tem vž­dy děla­li Pánu čest a ra­dost: abys­te stále nes­li ovo­ce dob­rých skutků, rost­li v po­znání Bo­ha, 11 byli vše­možně po­si­lováni mo­cí jeho slávy, abys­te moh­li všech­no trpě­livě pře­ko­nat a abys­te s ra­dostí 12 dě­kova­li Ot­ci, který vám umožnil podíl na dě­dictví svatých ve svět­le.

späť na Koloským, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 zmocňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy ku všet­kej tr­pez­livos­ti a zhovievavos­ti s radosťou,

Evanjelický

11 všemožne po­silňovaní mocou Jeho slávy ku všet­kej vy­trvalos­ti a tr­pez­livos­ti

Ekumenický

11 a z moci jeho slávy nadobud­nete vše­stran­nú silu na vy­trvalosť a tr­pez­livosť vo všet­kom. S radosťou

Bible21

11 byli vše­možně po­si­lováni mo­cí jeho slávy, abys­te moh­li všech­no trpě­livě pře­ko­nat a abys­te s ra­dostí

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček