Bible21Juda1,6

Juda 1:6

Právě tak to bylo s an­děly, kteří ne­zůsta­li ve svém původním stavu, ale opusti­li své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nej­hlu­bší tmě če­ka­li na soud toho ve­likého dne.


Verš v kontexte

5 I když to všech­no už sami ví­te, chci vám připo­menout, že Pán sice vy­svo­bo­dil svůj lid z Egyp­ta, ale ty z nich, kteří mu ne­věři­li, po­tom za­hu­bil. 6 Právě tak to bylo s an­děly, kteří ne­zůsta­li ve svém původním stavu, ale opusti­li své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nej­hlu­bší tmě če­ka­li na soud toho ve­likého dne. 7 Právě tak to bylo se Sodo­mou a Go­mo­rou a s okolní­mi měs­ty, která se podobně jako tito od­da­la smil­stvu a pro­padla zvrh­losti. Nyní slouží jako va­rování před tres­tem věčného ohně.

späť na Juda, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 a an­jelov, ktorí nezachovali svoj­ho kniežat­stva, ale opus­tili svoj vlast­ný príbytok, za­choval s­trážených pod mrákavou vo večných putách k súdu veľkého dňa.

Evanjelický

6 že an­jelov, ktorí si ne­uch­ránili svoje pan­stvo, ale opus­tili vlast­ný príbytok, drží v tme vo večných putách pre súd veľkého dňa,

Ekumenický

6 An­jelov však, ktorí si nezachovali svoju pôvod­nú hod­nosť, ale opus­tili svoj vlast­ný príbytok, drží v tme vo večných putách, pre súd veľkého dňa.

Bible21

6 Právě tak to bylo s an­děly, kteří ne­zůsta­li ve svém původním stavu, ale opusti­li své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nej­hlu­bší tmě če­ka­li na soud toho ve­likého dne.

Bible21Juda1,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček