Bible21Juda1,7

Juda 1:7

Právě tak to bylo se Sodo­mou a Go­mo­rou a s okolní­mi měs­ty, která se podobně jako tito od­da­la smil­stvu a pro­padla zvrh­losti. Nyní slouží jako va­rování před tres­tem věčného ohně.


Verš v kontexte

6 Právě tak to bylo s an­děly, kteří ne­zůsta­li ve svém původním stavu, ale opusti­li své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nej­hlu­bší tmě če­ka­li na soud toho ve­likého dne. 7 Právě tak to bylo se Sodo­mou a Go­mo­rou a s okolní­mi měs­ty, která se podobně jako tito od­da­la smil­stvu a pro­padla zvrh­losti. Nyní slouží jako va­rování před tres­tem věčného ohně. 8 Stejně tak tito blouzniv­ci przní své tělo, ne­dbají na Pánovu vlá­du a vy­smívají se ne­bes­kým mo­cnos­tem.

späť na Juda, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Jako Sodoma a Gomora a mes­tá okolo nich, ktoré podob­ným spôsobom ako títo ne­slýchane smil­nily a od­išly za iným telom, ležia pred očima na výs­tražný prí­klad a ne­sú trest večného ohňa.

Evanjelický

7 rov­nako ako Sodoma a Gomora a okolité mes­tá, ktoré sa podob­ným spôsobom od­dali smils­tvu a chodili za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú nám výs­trahou.

Ekumenický

7 Rov­nako ako Sodoma a Gomora, a okolité mes­tá, ktoré sa podob­ným spôsobom od­dali smils­tvu a náh­lili sa za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú výs­trahou.

Bible21

7 Právě tak to bylo se Sodo­mou a Go­mo­rou a s okolní­mi měs­ty, která se podobně jako tito od­da­la smil­stvu a pro­padla zvrh­losti. Nyní slouží jako va­rování před tres­tem věčného ohně.

Bible21Juda1,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček