Bible21Juda1,5

Juda 1:5

I když to všech­no už sami ví­te, chci vám připo­menout, že Pán sice vy­svo­bo­dil svůj lid z Egyp­ta, ale ty z nich, kteří mu ne­věři­li, po­tom za­hu­bil.


Verš v kontexte

4 Vlou­di­li se to­tiž mezi nás jis­tí li­dé, je­jichž od­sou­zení bylo už dávno po­psáno. Tito bezbožníci za­měňují mi­lost naše­ho Boha za ne­styda­tost, a tak za­pírají toho je­diného Panovníka, naše­ho Pá­na Ježíše Krista. 5 I když to všech­no už sami ví­te, chci vám připo­menout, že Pán sice vy­svo­bo­dil svůj lid z Egyp­ta, ale ty z nich, kteří mu ne­věři­li, po­tom za­hu­bil. 6 Právě tak to bylo s an­děly, kteří ne­zůsta­li ve svém původním stavu, ale opusti­li své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nej­hlu­bší tmě če­ka­li na soud toho ve­likého dne.

späť na Juda, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A chcem vám pri­pomenúť, ktorí raz viete to všet­ko, že Pán za­chrániac ľud z Egypt­skej zeme po druhé tých, ktorí ne­uverili, za­tratil

Evanjelický

5 Chcem vám pri­pomenúť, aj keď to všet­ko už dáv­no viete, že keď Pán vy­slobodil ľud z Egyp­ta, po­tom za­hubil tých, čo ne­verili;

Ekumenický

5 Chcem vám pri­pomenúť, hoci to už všet­ko viete, že Pán najprv za­chránil ľud z egyptskej krajiny a po­tom za­hubil tých, čo ne­uverili.

Bible21

5 I když to všech­no už sami ví­te, chci vám připo­menout, že Pán sice vy­svo­bo­dil svůj lid z Egyp­ta, ale ty z nich, kteří mu ne­věři­li, po­tom za­hu­bil.

Bible21Juda1,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček