EkumenickýJúdov1,6

Júdov 1:6

An­jelov však, ktorí si nezachovali svoju pôvod­nú hod­nosť, ale opus­tili svoj vlast­ný príbytok, drží v tme vo večných putách, pre súd veľkého dňa.


Verš v kontexte

5 Chcem vám pri­pomenúť, hoci to už všet­ko viete, že Pán najprv za­chránil ľud z egyptskej krajiny a po­tom za­hubil tých, čo ne­uverili. 6 An­jelov však, ktorí si nezachovali svoju pôvod­nú hod­nosť, ale opus­tili svoj vlast­ný príbytok, drží v tme vo večných putách, pre súd veľkého dňa. 7 Rov­nako ako Sodoma a Gomora, a okolité mes­tá, ktoré sa podob­ným spôsobom od­dali smils­tvu a náh­lili sa za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú výs­trahou.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 a an­jelov, ktorí nezachovali svoj­ho kniežat­stva, ale opus­tili svoj vlast­ný príbytok, za­choval s­trážených pod mrákavou vo večných putách k súdu veľkého dňa.

Evanjelický

6 že an­jelov, ktorí si ne­uch­ránili svoje pan­stvo, ale opus­tili vlast­ný príbytok, drží v tme vo večných putách pre súd veľkého dňa,

Ekumenický

6 An­jelov však, ktorí si nezachovali svoju pôvod­nú hod­nosť, ale opus­tili svoj vlast­ný príbytok, drží v tme vo večných putách, pre súd veľkého dňa.

Bible21

6 Právě tak to bylo s an­děly, kteří ne­zůsta­li ve svém původním stavu, ale opusti­li své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nej­hlu­bší tmě če­ka­li na soud toho ve­likého dne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček