Bible21Jozue23,8

Jozue 23:8

Přimkně­te se k Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, jak jste to děla­li až dodnes.


Verš v kontexte

7 Roz­hodně se ne­směšuj­te s náro­dy, které tu s vá­mi ještě zůstávají. Jmé­na je­jich bo­hů ne­připo­mínej­te ani při nich ne­přísahej­te, ne­s­luž­te jim ani se jim ne­klaněj­te. 8 Přimkně­te se k Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, jak jste to děla­li až dodnes. 9 Hos­po­din před vá­mi vy­hnal ve­liké a mo­cné náro­dy; až dodnes před vá­mi nikdo ne­ob­stál.

späť na Jozue, 23

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale Hos­podina, svoj­ho Boha, sa pri­dŕžaj­te, jako ste robili až do tohoto dňa.

Evanjelický

8 ale pri­držiavaj­te sa Hos­podina, svoj­ho Boha, ako ste to robili do­dnes.

Ekumenický

8 Pri­držiavaj­te sa však Hos­podina, svoj­ho Boha, ako ste to robili až do­dnes,

Bible21

8 Přimkně­te se k Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, jak jste to děla­li až dodnes.

Bible21Jozue23,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček