EvanjelickýJózua23,8

Józua 23:8

ale pri­držiavaj­te sa Hos­podina, svoj­ho Boha, ako ste to robili do­dnes.


Verš v kontexte

7 Ne­pomiešaj­te sa s týmito národ­mi, čo ešte zo­stali medzi vami, ani mená ich bohov ne­spomínaj­te, ne­prisahaj­te na nich, ne­slúžte im a nek­laňaj­te sa im, 8 ale pri­držiavaj­te sa Hos­podina, svoj­ho Boha, ako ste to robili do­dnes. 9 Veď Hos­podin vy­hnal veľké a moc­né národy spred vás a ni­kto ne­ob­stál pred vami až do­dnes.

späť na Józua, 23

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale Hos­podina, svoj­ho Boha, sa pri­dŕžaj­te, jako ste robili až do tohoto dňa.

Evanjelický

8 ale pri­držiavaj­te sa Hos­podina, svoj­ho Boha, ako ste to robili do­dnes.

Ekumenický

8 Pri­držiavaj­te sa však Hos­podina, svoj­ho Boha, ako ste to robili až do­dnes,

Bible21

8 Přimkně­te se k Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, jak jste to děla­li až dodnes.