EkumenickýJózua23,8

Józua 23:8

Pri­držiavaj­te sa však Hos­podina, svoj­ho Boha, ako ste to robili až do­dnes,


Verš v kontexte

7 Ne­pomiešaj­te sa s národmi, ktoré ešte zo­stali medzi vami. Ani len ne­spomínaj­te mená ich bohov, ne­prisahaj­te na nich, ne­slúžte im ani sa im nek­laňaj­te. 8 Pri­držiavaj­te sa však Hos­podina, svoj­ho Boha, ako ste to robili až do­dnes, 9 lebo Hos­podin vy­hnal spred vás veľké a moc­né národy a do­siaľ pred vami ni­kto ne­ob­stál.

späť na Józua, 23

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale Hos­podina, svoj­ho Boha, sa pri­dŕžaj­te, jako ste robili až do tohoto dňa.

Evanjelický

8 ale pri­držiavaj­te sa Hos­podina, svoj­ho Boha, ako ste to robili do­dnes.

Ekumenický

8 Pri­držiavaj­te sa však Hos­podina, svoj­ho Boha, ako ste to robili až do­dnes,

Bible21

8 Přimkně­te se k Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, jak jste to děla­li až dodnes.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček