Bible21Jozue19,50

Jozue 19:50

Pod­le Hos­po­di­nova příka­zu mu dali město, které si přál – Tim­nat-se­rach v Efraim­ských horách. To město vy­stavěl a usa­dil se v něm.


Verš v kontexte

49 Když synové Iz­rae­le skonči­li s roz­dělováním země pod­le jednot­livých území, dali mezi se­bou dě­dictví také Jo­zuovi, synu Nu­novu. 50 Pod­le Hos­po­di­nova příka­zu mu dali město, které si přál – Tim­nat-se­rach v Efraim­ských horách. To město vy­stavěl a usa­dil se v něm. 51 Toto jsou dě­dictví, která kněz Ele­azar a Jo­zue, syn Nunův, s náčelníky ot­cov­ských poko­lení při­dělova­li lo­sem synům Iz­rae­le v Šílu před Hos­po­di­nem u vcho­du do Stanu setkávání. Tím skonči­lo roz­dělování země.

späť na Jozue, 19

Príbuzné preklady Roháček

50 Na roz­kaz Hos­podinov mu dali mes­to, ktoré si žiadal, Tim­nat-serach, na vr­chu Ef­rai­movom, a vy­stavil mes­to a býval v ňom.

Evanjelický

50 Na roz­kaz Hos­podinov dali mu mes­to, ktoré si žiadal, Tim­nat-Serach na Ef­rajim­skom po­horí; tam po­stavil mes­to a osadil sa v ňom.

Ekumenický

50 Na Hos­podinov roz­kaz mu dali mes­to Tim­nat-Serach, ktoré si žiadal na Ef­rajim­skom po­horí. Tam po­stavil mes­to a usadil sa v ňom.

Bible21

50 Pod­le Hos­po­di­nova příka­zu mu dali město, které si přál – Tim­nat-se­rach v Efraim­ských horách. To město vy­stavěl a usa­dil se v něm.

Bible21Jozue19,50

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček