Bible21Jozue19,49

Jozue 19:49

Když synové Iz­rae­le skonči­li s roz­dělováním země pod­le jednot­livých území, dali mezi se­bou dě­dictví také Jo­zuovi, synu Nu­novu.


Verš v kontexte

48 To je dě­dictví poko­lení Dan pro je­jich rody – tato měs­ta a je­jich osa­dy. 49 Když synové Iz­rae­le skonči­li s roz­dělováním země pod­le jednot­livých území, dali mezi se­bou dě­dictví také Jo­zuovi, synu Nu­novu. 50 Pod­le Hos­po­di­nova příka­zu mu dali město, které si přál – Tim­nat-se­rach v Efraim­ských horách. To město vy­stavěl a usa­dil se v něm.

späť na Jozue, 19

Príbuzné preklady Roháček

49 A keď do­dedili zem do dedičs­tva po jej územiach, dali synovia Iz­raelovi dedičs­tvo Jozu­ovi, synovi Núnov­mu, medzi sebou.

Evanjelický

49 Keď Iz­rael­ci skončili pri­deľovanie krajiny do vlast­níc­tva podľa svojich čeľadí, dali vlast­níc­tvo Józu­ovi, synovi Núnov­mu, vo svojom strede.

Ekumenický

49 Keď Iz­raeliti skončili roz­deľovanie krajiny do dedičného vlast­níc­tva podľa území, dali Jozu­ovi, synovi Núna, dedičný podiel medzi sebou.

Bible21

49 Když synové Iz­rae­le skonči­li s roz­dělováním země pod­le jednot­livých území, dali mezi se­bou dě­dictví také Jo­zuovi, synu Nu­novu.

Bible21Jozue19,49

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček