Bible21Jozue19,51

Jozue 19:51

Toto jsou dě­dictví, která kněz Ele­azar a Jo­zue, syn Nunův, s náčelníky ot­cov­ských poko­lení při­dělova­li lo­sem synům Iz­rae­le v Šílu před Hos­po­di­nem u vcho­du do Stanu setkávání. Tím skonči­lo roz­dělování země.


Verš v kontexte

49 Když synové Iz­rae­le skonči­li s roz­dělováním země pod­le jednot­livých území, dali mezi se­bou dě­dictví také Jo­zuovi, synu Nu­novu. 50 Pod­le Hos­po­di­nova příka­zu mu dali město, které si přál – Tim­nat-se­rach v Efraim­ských horách. To město vy­stavěl a usa­dil se v něm. 51 Toto jsou dě­dictví, která kněz Ele­azar a Jo­zue, syn Nunův, s náčelníky ot­cov­ských poko­lení při­dělova­li lo­sem synům Iz­rae­le v Šílu před Hos­po­di­nem u vcho­du do Stanu setkávání. Tím skonči­lo roz­dělování země.

späť na Jozue, 19

Príbuzné preklady Roháček

51 To dedičstvá, ktoré roz­delili do dedičs­tva Eleazár, kňaz, a Jozua, syn Núnov, a hlavy ot­cov po­kolení synov Iz­raelových losom v Síle pred Hos­podinom, pri dveriach stánu shromaždenia, a tak do­končil delenie zeme.

Evanjelický

51 Toto sú dedičné vlast­níc­tva, ktoré kňaz Eleázár a Józua, syn Núnov, a pred­stavení rodov pri­delili lósom kmeňom Iz­rael­cov v Šíle pred Hos­podinom, pri vchode do svätos­tán­ku. Tak do­končili roz­delenie krajiny.

Ekumenický

51 Toto sú dedičné vlast­níc­tva, ktoré kňaz Eleazár a Jozua, syn Núna, s predstavenými rodov pri­delili lósom iz­rael­ským kmeňom v Šíle pred Hos­podinom pri vchode do stanu stretávania. Tak­to do­končili roz­delenie krajiny.

Bible21

51 Toto jsou dě­dictví, která kněz Ele­azar a Jo­zue, syn Nunův, s náčelníky ot­cov­ských poko­lení při­dělova­li lo­sem synům Iz­rae­le v Šílu před Hos­po­di­nem u vcho­du do Stanu setkávání. Tím skonči­lo roz­dělování země.

Bible21Jozue19,51

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček