Bible21Izaiáš51,10

Izaiáš 51:10

Ne­byls to ty, kdo moře vysušil, ty ohrom­né vodní propasti, a udělal ces­tu skrz mořské hlubiny, aby je vy­kou­pení moh­li pře­kročit?


Verš v kontexte

9 Pro­buď se, pro­buď, paže Hospodinova, obleč se si­lou svou! Probuď se jako za dávných dnů, za časů, jež byly od věků! Nebyls to ty, kdo roz­drtil netvora, kdo teh­dy toho draka udo­lal? 10 Ne­byls to ty, kdo moře vysušil, ty ohrom­né vodní propasti, a udělal ces­tu skrz mořské hlubiny, aby je vy­kou­pení moh­li pře­kročit? 11 Hos­po­di­novi za­chránění se navrátía na Sion při­jdou s jásáním, s věčnou ra­dostí na tvářích. Tehdy je přemůže ra­dost a veselí; zármutek a úpění je opustí.

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

10 Či nie si to ty, ktoré si vy­sušilo more, vody veľkej priepas­ti, ktoré si ob­rátilo hl­biny mora na ces­tu, aby prešli vy­kúpení?

Evanjelický

10 Či si ty ne­vysušilo more, vody veľkej pra­hl­biny, a ne­zmenilo hĺb­ku mora na ces­tu, aby prešli vy­kúpení?

Ekumenický

10 Nie si to ty, čo vy­sušil more, vody veľkej priepas­ti, a čo z morskej prie­hl­biny spravil ces­tu na pre­chod vy­kúpeným?

Bible21

10 Ne­byls to ty, kdo moře vysušil, ty ohrom­né vodní propasti, a udělal ces­tu skrz mořské hlubiny, aby je vy­kou­pení moh­li pře­kročit?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček