Bible21Izaiáš51,6

Izaiáš 51:6

Jen po­zvedně­te oči k nebi, podívejte se do­lů k zemi: Nebe se roz­plyne jako dým, země se jako ša­ty obnosí, její obyva­te­lé po­mřou jako komáři. Má spása ale trvá navěkya má sprave­dlnost nikdy ne­s­končí.


Verš v kontexte

5 Má sprave­dlnost blíží se, má spása už je na cestě, má paže národům právo přinese. Ostrovy na mě čekají, mou paži vy­hlížejí s na­dějí. 6 Jen po­zvedně­te oči k nebi, podívejte se do­lů k zemi: Nebe se roz­plyne jako dým, země se jako ša­ty obnosí, její obyva­te­lé po­mřou jako komáři. Má spása ale trvá navěkya má sprave­dlnost nikdy ne­s­končí. 7 Po­s­lou­chej­te mě, znal­ci spravedlnosti, lide, který má v srd­ci mé učení: Vůbec se ne­boj­te lid­ského pohrdání, z je­jich urážek neměj­te obavy.

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

6 Po­z­dvih­nite svoje oči k nebesiam a hľaďte na zem dole! Lebo nebesia rozp­lynú sa jako dym, a zem zvetšeje ako rúcho, a jej obyvatelia tak podob­ne po­mrú; ale moje spasenie bude tr­vať na veky, a moja spraved­livosť nebude zlomená.

Evanjelický

6 Zdvih­nite oči k nebesiam a po­zrite sa dolu na zem, lebo nebesá sa rozp­lynú ako dym, zem sa roz­pad­ne ako šaty a jej obyvatelia po­mrú ako komáre, ale moja zá­chrana ostane naveky a moja spása sa ne­zruší.

Ekumenický

6 Po­z­dvih­nite oči k nebesiam a po­zrite dole na zem, lebo nebesá sa rozp­lynú ako dym a zem sa roz­pad­ne ako odev. Podob­ne po­mrú jej obyvatelia. Moja spása však bude tr­vať naveky a moja spravod­livosť nezanik­ne.

Bible21

6 Jen po­zvedně­te oči k nebi, podívejte se do­lů k zemi: Nebe se roz­plyne jako dým, země se jako ša­ty obnosí, její obyva­te­lé po­mřou jako komáři. Má spása ale trvá navěkya má sprave­dlnost nikdy ne­s­končí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček