Bible21Izaiáš51,5

Izaiáš 51:5

Má sprave­dlnost blíží se, má spása už je na cestě, má paže národům právo přinese. Ostrovy na mě čekají, mou paži vy­hlížejí s na­dějí.


Verš v kontexte

4 Dobře mě, můj li­de, poslouchej, nastav mi uši, můj národe! Učení to­tiž vzejde ode mě, mé právo li­dem za­svitne. 5 Má sprave­dlnost blíží se, má spása už je na cestě, má paže národům právo přinese. Ostrovy na mě čekají, mou paži vy­hlížejí s na­dějí. 6 Jen po­zvedně­te oči k nebi, podívejte se do­lů k zemi: Nebe se roz­plyne jako dým, země se jako ša­ty obnosí, její obyva­te­lé po­mřou jako komáři. Má spása ale trvá navěkya má sprave­dlnost nikdy ne­s­končí.

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

5 Moja spraved­livosť je blízko, moje spasenie vy­j­de, a moje ramená budú súdiť národy; na mňa čakajú os­trovy a nadejú sa na moje rameno.

Evanjelický

5 Blíz­ko je moja spása, príde moja zá­chrana a moje ramená budú spravovať národy. Na mňa čakajú os­trovy, na môj zásah budú vy­čkávať.

Ekumenický

5 Blíz­ko je moja spravod­livosť, vy­chádza moja spása a moje rameno bude súdiť národy. Na mňa budú čakať os­trovy a dúfať budú v moje rameno.

Bible21

5 Má sprave­dlnost blíží se, má spása už je na cestě, má paže národům právo přinese. Ostrovy na mě čekají, mou paži vy­hlížejí s na­dějí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček