Bible21Izaiáš51,4

Izaiáš 51:4

Dobře mě, můj li­de, poslouchej, nastav mi uši, můj národe! Učení to­tiž vzejde ode mě, mé právo li­dem za­svitne.


Verš v kontexte

3 Ano, Hos­po­din po­těší Sion, potěší všech­ny jeho sutiny;jeho poušť učiní Edenu podobnou, v za­hra­du Hos­po­di­novu ji obrátí. Znovu tam bude ra­dost a veselí, zpěv a díkůvzdání tam bude znít. 4 Dobře mě, můj li­de, poslouchej, nastav mi uši, můj národe! Učení to­tiž vzejde ode mě, mé právo li­dem za­svitne. 5 Má sprave­dlnost blíží se, má spása už je na cestě, má paže národům právo přinese. Ostrovy na mě čekají, mou paži vy­hlížejí s na­dějí.

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

4 Po­zoruj­te na mňa, môj ľude, a vy, môj národe, po­zoruj­te na mňa ušima, lebo vy­učujúci zákon vy­j­de odo mňa, a svoj súd vy­stavím za svet­lo národom.

Evanjelický

4 Počúvaj ma, ľud môj, národ môj, do­praj mi sluchu, lebo odo mňa vy­j­de náuka, a svoje právo ih­neď pri­vediem ako svet­lo národov.

Ekumenický

4 Po­zor­ne ma počúvaj, môj ľud, národy, dávaj­te po­zor! Veď náuka vy­chádza odo mňa a svoje právo ustanovím za svet­lo národov.

Bible21

4 Dobře mě, můj li­de, poslouchej, nastav mi uši, můj národe! Učení to­tiž vzejde ode mě, mé právo li­dem za­svitne.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček