EkumenickýIzaiáš51,4

Izaiáš 51:4

Po­zor­ne ma počúvaj, môj ľud, národy, dávaj­te po­zor! Veď náuka vy­chádza odo mňa a svoje právo ustanovím za svet­lo národov.


Verš v kontexte

3 Áno, Hos­podin sa zľutúva nad Si­onom, po­tešuje všet­ky jeho zrúcaniny. Jeho púšť zmení na Eden a jeho pu­statinu na Hos­podinovu záh­radu. Jasanie a radosť za­vlád­ne na ňom, vzdávanie vďaky a hlas pies­ne. 4 Po­zor­ne ma počúvaj, môj ľud, národy, dávaj­te po­zor! Veď náuka vy­chádza odo mňa a svoje právo ustanovím za svet­lo národov. 5 Blíz­ko je moja spravod­livosť, vy­chádza moja spása a moje rameno bude súdiť národy. Na mňa budú čakať os­trovy a dúfať budú v moje rameno.

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

4 Po­zoruj­te na mňa, môj ľude, a vy, môj národe, po­zoruj­te na mňa ušima, lebo vy­učujúci zákon vy­j­de odo mňa, a svoj súd vy­stavím za svet­lo národom.

Evanjelický

4 Počúvaj ma, ľud môj, národ môj, do­praj mi sluchu, lebo odo mňa vy­j­de náuka, a svoje právo ih­neď pri­vediem ako svet­lo národov.

Ekumenický

4 Po­zor­ne ma počúvaj, môj ľud, národy, dávaj­te po­zor! Veď náuka vy­chádza odo mňa a svoje právo ustanovím za svet­lo národov.

Bible21

4 Dobře mě, můj li­de, poslouchej, nastav mi uši, můj národe! Učení to­tiž vzejde ode mě, mé právo li­dem za­svitne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček