Bible21Ezechiel8,2

Ezechiel 8:2

Podíval jsem se a hle – ja­ko­by lid­ská po­stava! Od pasu do­lů bylo vi­dět ja­ko­by oheň a od pasu vzhů­ru ja­ko­by třpyt žhnou­cího vzácného kovu.


Verš v kontexte

1 Pátého dne šestého měsíce šestého roku, když jsem seděl doma a judští stařeši­nové sedě­li pře­de mnou, náhle tam na mě do­leh­la ruka Panovníka Hos­po­di­na. 2 Podíval jsem se a hle – ja­ko­by lid­ská po­stava! Od pasu do­lů bylo vi­dět ja­ko­by oheň a od pasu vzhů­ru ja­ko­by třpyt žhnou­cího vzácného kovu. 3 Vztáhl cosi jako ruku a vzal mě za vla­sy. Duch mě vy­zve­dl mezi nebe a zemi a v Božím vi­dění mě přene­sl do Je­ruzalé­ma, ke vcho­du se­verní brá­ny vni­třního nádvoří, kde trůni­la uráž­livá so­cha budící žár­livý hněv.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

2 A videl som a hľa, nejaká podoba muža, na po­hľad ako oheň, a od vidu jeho bedier a dolu bol oheň, a od jeho bedier a hore bolo čosi na po­hľad ako jas, ako far­ba žeravého kovu.

Evanjelický

2 Ale hľa, videl som po­stavu, ktorá vy­zerala ako muž: od bedier dolu vy­zerala ako oheň a od bedier vy­ššie vy­zerala ako žiara, ako mosadz­né zrkad­lo.

Ekumenický

2 Uvidel som po­stavu, ktorá vy­zerala ako muž: od bedier dolu vy­zerala ako oheň a od bedier vy­ššie vy­zerala ako žiara, ako mosadz­né zrkad­lo.

Bible21

2 Podíval jsem se a hle – ja­ko­by lid­ská po­stava! Od pasu do­lů bylo vi­dět ja­ko­by oheň a od pasu vzhů­ru ja­ko­by třpyt žhnou­cího vzácného kovu.

Bible21Ezechiel8,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček