RoháčekEzechiel8,2

Ezechiel 8:2

A videl som a hľa, nejaká podoba muža, na po­hľad ako oheň, a od vidu jeho bedier a dolu bol oheň, a od jeho bedier a hore bolo čosi na po­hľad ako jas, ako far­ba žeravého kovu.


Verš v kontexte

1 A stalo sa šies­teho roku, šies­teho mesiaca, piateho dňa toho mesiaca, keď som sedel vo svojom dome, a starší Júdovi sedeli predo mnou, že tam pad­la na mňa ruka Pána Hos­podina. 2 A videl som a hľa, nejaká podoba muža, na po­hľad ako oheň, a od vidu jeho bedier a dolu bol oheň, a od jeho bedier a hore bolo čosi na po­hľad ako jas, ako far­ba žeravého kovu. 3 A vy­strúc niečo podobné ruke vzal ma za kader mojej hlavy, a Duch ma vy­z­dvihol medzi zem a medzi nebo a do­viedol ma do Jeruzalema vo videniach Božích ku vchodu brány vnútor­ného ­dvora, ktorá hľadí na sever, kde bola stolica mod­ly rev­nivos­ti, popudzujúcej k rev­nivos­ti.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

2 A videl som a hľa, nejaká podoba muža, na po­hľad ako oheň, a od vidu jeho bedier a dolu bol oheň, a od jeho bedier a hore bolo čosi na po­hľad ako jas, ako far­ba žeravého kovu.

Evanjelický

2 Ale hľa, videl som po­stavu, ktorá vy­zerala ako muž: od bedier dolu vy­zerala ako oheň a od bedier vy­ššie vy­zerala ako žiara, ako mosadz­né zrkad­lo.

Ekumenický

2 Uvidel som po­stavu, ktorá vy­zerala ako muž: od bedier dolu vy­zerala ako oheň a od bedier vy­ššie vy­zerala ako žiara, ako mosadz­né zrkad­lo.

Bible21

2 Podíval jsem se a hle – ja­ko­by lid­ská po­stava! Od pasu do­lů bylo vi­dět ja­ko­by oheň a od pasu vzhů­ru ja­ko­by třpyt žhnou­cího vzácného kovu.