Bible21Ezechiel8,1

Ezechiel 8:1

Pátého dne šestého měsíce šestého roku, když jsem seděl doma a judští stařeši­nové sedě­li pře­de mnou, náhle tam na mě do­leh­la ruka Panovníka Hos­po­di­na.


Verš v kontexte

1 Pátého dne šestého měsíce šestého roku, když jsem seděl doma a judští stařeši­nové sedě­li pře­de mnou, náhle tam na mě do­leh­la ruka Panovníka Hos­po­di­na. 2 Podíval jsem se a hle – ja­ko­by lid­ská po­stava! Od pasu do­lů bylo vi­dět ja­ko­by oheň a od pasu vzhů­ru ja­ko­by třpyt žhnou­cího vzácného kovu. 3 Vztáhl cosi jako ruku a vzal mě za vla­sy. Duch mě vy­zve­dl mezi nebe a zemi a v Božím vi­dění mě přene­sl do Je­ruzalé­ma, ke vcho­du se­verní brá­ny vni­třního nádvoří, kde trůni­la uráž­livá so­cha budící žár­livý hněv.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa šies­teho roku, šies­teho mesiaca, piateho dňa toho mesiaca, keď som sedel vo svojom dome, a starší Júdovi sedeli predo mnou, že tam pad­la na mňa ruka Pána Hos­podina.

Evanjelický

1 V šies­tom roku, v šies­tom mesiaci, piateho dňa toho mesiaca som sedel vo svojom dome a starší Júdu sedeli predo mnou. I do­pad­la tam na mňa ruka Hos­podina, Pána.

Ekumenický

1 V šiestom roku, v šiestom mesiaci, piateho dňa toho mesiaca som sedel vo svojom dome a starší z Judska sedeli predo mnou. Po­tom tam na mňa doľah­la ruka Pána, Hos­podina.

Bible21

1 Pátého dne šestého měsíce šestého roku, když jsem seděl doma a judští stařeši­nové sedě­li pře­de mnou, náhle tam na mě do­leh­la ruka Panovníka Hos­po­di­na.

Bible21Ezechiel8,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček