Bible21Ezechiel38,8

Ezechiel 38:8

Po dlouhé době bu­deš po­vo­lán, po mno­ha letech při­táh­neš do země, která se vzpa­ma­tova­la z válek a jejíž lid se shro­máž­dil z mno­ha národů na iz­rael­ské ho­ry, jež byly tak dlouho po­sety tros­ka­mi. Po­té, co bu­dou vy­ve­deni z národů, bu­dou všich­ni byd­let v bez­pečí,


Verš v kontexte

7 Chys­tej se! Buď připra­ven i se vše­mi zástu­py shro­mážděný­mi k to­bě, ne­boť bu­deš je­jich ve­li­tel. 8 Po dlouhé době bu­deš po­vo­lán, po mno­ha letech při­táh­neš do země, která se vzpa­ma­tova­la z válek a jejíž lid se shro­máž­dil z mno­ha národů na iz­rael­ské ho­ry, jež byly tak dlouho po­sety tros­ka­mi. Po­té, co bu­dou vy­ve­deni z národů, bu­dou všich­ni byd­let v bez­pečí, 9 když vtom při­táh­neš ty. Přiženeš se jako bouře a jako mračno přikryješ zem se vše­mi svý­mi voj­s­ky, s mno­ha náro­dy, které se k to­bě připo­jí.

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

8 Po mnohých dňoch budeš navštívený, na kon­ci rokov prij­deš do zeme, ktorá je na­vrátená od z­kazy meča, shromaždená, jej ľud, z mnohých národov, na vr­chy Iz­raelove, ktoré bývaly ustavične púšťou; ale potom vyvedení súc z národov budú všet­ci bývať bez­pečne.

Evanjelický

8 Po mnohých dňoch budeš vy­zvaný, v po­sled­né roky prídeš do krajiny, ktorá unik­la meču, k ľudu zhromaždenému z mnohých národov - totiž na iz­rael­ské vr­chy, ktoré boli stálym zborenis­kom - a ktorý je teraz vy­vedený z národov; všet­ci bývajú bez­pečne.

Ekumenický

8 Po mnohých dňoch budeš vy­zvaný, v posledné roky prídeš do krajiny, ktorá unik­la meču, k ľudu zhromaždenému z mnohých národov — totiž na iz­rael­ské vr­chy, ktoré boli stálym zbúranis­kom — a ktorý je teraz vy­vedený z národov. Všet­ci bývajú bez­pečne.

Bible21

8 Po dlouhé době bu­deš po­vo­lán, po mno­ha letech při­táh­neš do země, která se vzpa­ma­tova­la z válek a jejíž lid se shro­máž­dil z mno­ha národů na iz­rael­ské ho­ry, jež byly tak dlouho po­sety tros­ka­mi. Po­té, co bu­dou vy­ve­deni z národů, bu­dou všich­ni byd­let v bez­pečí,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček