Bible21Ezechiel38,7

Ezechiel 38:7

Chys­tej se! Buď připra­ven i se vše­mi zástu­py shro­mážděný­mi k to­bě, ne­boť bu­deš je­jich ve­li­tel.


Verš v kontexte

6 Go­me­ra se vše­mi jeho šiky i Bet-togar­mu z dálného se­ve­ru se vše­mi jeho šiky – všech­ny ty náro­dy, které se k to­bě připo­jí. 7 Chys­tej se! Buď připra­ven i se vše­mi zástu­py shro­mážděný­mi k to­bě, ne­boť bu­deš je­jich ve­li­tel. 8 Po dlouhé době bu­deš po­vo­lán, po mno­ha letech při­táh­neš do země, která se vzpa­ma­tova­la z válek a jejíž lid se shro­máž­dil z mno­ha národů na iz­rael­ské ho­ry, jež byly tak dlouho po­sety tros­ka­mi. Po­té, co bu­dou vy­ve­deni z národů, bu­dou všich­ni byd­let v bez­pečí,

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

7 Pri­prav sa a pri­hotov si všet­ko, ty i všet­ky tvoje shromaždenia, ktoré sa shromaždily k tebe, a budeš im strážou!

Evanjelický

7 Pri­prav sa a vy­stroj so všet­kými od­diel­mi, ktoré sa zhromaždili k tebe, a buď im strážou.

Ekumenický

7 Pri­prav sa a vy­stroj so všet­kými od­diel­mi, ktoré sa zhromaždili k tebe, a buď im strážou.

Bible21

7 Chys­tej se! Buď připra­ven i se vše­mi zástu­py shro­mážděný­mi k to­bě, ne­boť bu­deš je­jich ve­li­tel.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček