RoháčekEzechiel38,7

Ezechiel 38:7

Pri­prav sa a pri­hotov si všet­ko, ty i všet­ky tvoje shromaždenia, ktoré sa shromaždily k tebe, a budeš im strážou!


Verš v kontexte

6 Gomer i všet­ky jeho hej­ná, dom Togar­my, najďaľšie kraje severa, a so všet­kými jeho hej­nami, mnohé to národy s tebou. 7 Pri­prav sa a pri­hotov si všet­ko, ty i všet­ky tvoje shromaždenia, ktoré sa shromaždily k tebe, a budeš im strážou! 8 Po mnohých dňoch budeš navštívený, na kon­ci rokov prij­deš do zeme, ktorá je na­vrátená od z­kazy meča, shromaždená, jej ľud, z mnohých národov, na vr­chy Iz­raelove, ktoré bývaly ustavične púšťou; ale potom vyvedení súc z národov budú všet­ci bývať bez­pečne.

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

7 Pri­prav sa a pri­hotov si všet­ko, ty i všet­ky tvoje shromaždenia, ktoré sa shromaždily k tebe, a budeš im strážou!

Evanjelický

7 Pri­prav sa a vy­stroj so všet­kými od­diel­mi, ktoré sa zhromaždili k tebe, a buď im strážou.

Ekumenický

7 Pri­prav sa a vy­stroj so všet­kými od­diel­mi, ktoré sa zhromaždili k tebe, a buď im strážou.

Bible21

7 Chys­tej se! Buď připra­ven i se vše­mi zástu­py shro­mážděný­mi k to­bě, ne­boť bu­deš je­jich ve­li­tel.