EkumenickýEzechiel38,7

Ezechiel 38:7

Pri­prav sa a vy­stroj so všet­kými od­diel­mi, ktoré sa zhromaždili k tebe, a buď im strážou.


Verš v kontexte

6 Gómer a všet­ky jeho hor­dy, Bét-Togar­ma, naj­vzdialenejší sever i všet­ky jeho hor­dy, mnohé národy sú s tebou. 7 Pri­prav sa a vy­stroj so všet­kými od­diel­mi, ktoré sa zhromaždili k tebe, a buď im strážou. 8 Po mnohých dňoch budeš vy­zvaný, v posledné roky prídeš do krajiny, ktorá unik­la meču, k ľudu zhromaždenému z mnohých národov — totiž na iz­rael­ské vr­chy, ktoré boli stálym zbúranis­kom — a ktorý je teraz vy­vedený z národov. Všet­ci bývajú bez­pečne.

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

7 Pri­prav sa a pri­hotov si všet­ko, ty i všet­ky tvoje shromaždenia, ktoré sa shromaždily k tebe, a budeš im strážou!

Evanjelický

7 Pri­prav sa a vy­stroj so všet­kými od­diel­mi, ktoré sa zhromaždili k tebe, a buď im strážou.

Ekumenický

7 Pri­prav sa a vy­stroj so všet­kými od­diel­mi, ktoré sa zhromaždili k tebe, a buď im strážou.

Bible21

7 Chys­tej se! Buď připra­ven i se vše­mi zástu­py shro­mážděný­mi k to­bě, ne­boť bu­deš je­jich ve­li­tel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček