Bible21Ezechiel19,3

Ezechiel 19:3

Když od­chova­la jedno z nich, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral!


Verš v kontexte

2 zpívej: Kdo byla tvá matka? Lvice mezi lvy! Léhala mezi šel­ma­mise svý­mi lvíča­ty. 3 Když od­chova­la jedno z nich, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral! 4 Když o něm us­lyše­li mezi národy, ulovili ho do pasti; za háky ho do Egyp­ta od­vlek­li.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

3 A vy­chovala jed­no zo svojich ľvíčat; bol to mladý lev a na­učil sa lúpežiť; žrával ľudí.

Evanjelický

3 Vy­chovala si jed­no z mláďat, stalo sa mladým levom. Na­učil sa tr­hať korisť, žrával ľudí.

Ekumenický

3 Od­chovala si jed­no z mláďat, stalo sa mladým levom. Na­učil sa tr­hať korisť a požierať ľudí.

Bible21

3 Když od­chova­la jedno z nich, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček