EkumenickýEzechiel19,3

Ezechiel 19:3

Od­chovala si jed­no z mláďat, stalo sa mladým levom. Na­učil sa tr­hať korisť a požierať ľudí.


Verš v kontexte

2 a po­vedz: Kto bola tvoja mat­ka? Levica, ktorá od­počívala medzi lev­mi, medzi levíčatami si vy­chovávala mláďatá. 3 Od­chovala si jed­no z mláďat, stalo sa mladým levom. Na­učil sa tr­hať korisť a požierať ľudí. 4 Národy o ňom počuli, do ich jamy bol lapený, do­vied­li ho za háky v čeľustiach do Egyp­ta.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

3 A vy­chovala jed­no zo svojich ľvíčat; bol to mladý lev a na­učil sa lúpežiť; žrával ľudí.

Evanjelický

3 Vy­chovala si jed­no z mláďat, stalo sa mladým levom. Na­učil sa tr­hať korisť, žrával ľudí.

Ekumenický

3 Od­chovala si jed­no z mláďat, stalo sa mladým levom. Na­učil sa tr­hať korisť a požierať ľudí.

Bible21

3 Když od­chova­la jedno z nich, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček