RoháčekEzechiel19,3

Ezechiel 19:3

A vy­chovala jed­no zo svojich ľvíčat; bol to mladý lev a na­učil sa lúpežiť; žrával ľudí.


Verš v kontexte

2 a po­vieš: Čo tvoja mater ľvica? Od­počívajúc líhala medzi ľvami, medzi mladými ľvami vy­chovávala svoje ľvíčatá. 3 A vy­chovala jed­no zo svojich ľvíčat; bol to mladý lev a na­učil sa lúpežiť; žrával ľudí. 4 A počuly o ňom národy; lapený bol do ich jamy, a do­vied­li ho za ob­rúčky do Egypt­skej zeme.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

3 A vy­chovala jed­no zo svojich ľvíčat; bol to mladý lev a na­učil sa lúpežiť; žrával ľudí.

Evanjelický

3 Vy­chovala si jed­no z mláďat, stalo sa mladým levom. Na­učil sa tr­hať korisť, žrával ľudí.

Ekumenický

3 Od­chovala si jed­no z mláďat, stalo sa mladým levom. Na­učil sa tr­hať korisť a požierať ľudí.

Bible21

3 Když od­chova­la jedno z nich, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral!