Bible21Ezdráš9,14

Ezdráš 9:14

Jak bychom moh­li znovu po­rušovat tvá přikázání a příznit se s tě­mi­to náro­dy pá­chající­mi ohavnost? Což by ses na nás ne­rozhněval a ne­vy­hla­dil nás do po­sledního, takže by nikdo ne­vy­vá­zl a ne­přežil?!


Verš v kontexte

13 Po tom všem, co nás po­tkalo za naše ve­liké zloči­ny a pro­vinění, ví­me, Bože náš, že jsi nás netre­stal, jak bychom za své hří­chy za­s­louži­li, ale ne­chal jsi nás vy­váz­nout. 14 Jak bychom moh­li znovu po­rušovat tvá přikázání a příznit se s tě­mi­to náro­dy pá­chající­mi ohavnost? Což by ses na nás ne­rozhněval a ne­vy­hla­dil nás do po­sledního, takže by nikdo ne­vy­vá­zl a ne­přežil?! 15 Hos­po­di­ne, Bože Iz­rae­le, ty jsi sprave­dlivý. Je nás tu dnes jen hrstka těch, kdo vy­váz­li. Sto­jí­me před te­bou ve svých vinách, s vědo­mím, že nic ta­kového před te­bou neobstojí.“

späť na Ezdráš, 9

Príbuzné preklady Roháček

14 nuž, či by sme tedy mali zase zrušiť tvoje pri­kázania a spriaz­niť sa s týmito ohav­nými národami? Či by si sa po­tom ne­mal roz­hnevať na nás tak, až by si nás docela za­hladil, tak, že by nezos­tal ni­kto ani ne­unik­nul?

Evanjelický

14 Či sme znova ne­porušili Tvoje pri­kázania a ne­spriaz­nili sme sa s týmito ohav­nými národ­mi? Iste sa budeš hnevať na nás, až nás za­hubíš, takže ni­kto ne­os­tane a nebude za­chránený.

Ekumenický

14 ne­slobod­no sa nám vy­krúcať a porušovať tvoje príkazy, ne­smieme sa spríbuz­niť s tými ohav­nými národ­mi. Veď či by si sa neroz­hneval na nás do vy­kynoženia, takže by nik nezos­tal nažive a ne­unikol skaze?

Bible21

14 Jak bychom moh­li znovu po­rušovat tvá přikázání a příznit se s tě­mi­to náro­dy pá­chající­mi ohavnost? Což by ses na nás ne­rozhněval a ne­vy­hla­dil nás do po­sledního, takže by nikdo ne­vy­vá­zl a ne­přežil?!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček