Bible21Ezdráš9,13

Ezdráš 9:13

Po tom všem, co nás po­tkalo za naše ve­liké zloči­ny a pro­vinění, ví­me, Bože náš, že jsi nás netre­stal, jak bychom za své hří­chy za­s­louži­li, ale ne­chal jsi nás vy­váz­nout.


Verš v kontexte

12 Ne­vdávej­te pro­to své dce­ry za je­jich syny a své syny nežeň­te s je­jich dce­ra­mi. Nikdy ne­u­si­lu­j­te o mír s nimi ani o je­jich pro­spěch. Je­dině tak bu­dete moci užívat darů této země a za­ne­chá­te ji svým synům jako věčné dědictví.‘ 13 Po tom všem, co nás po­tkalo za naše ve­liké zloči­ny a pro­vinění, ví­me, Bože náš, že jsi nás netre­stal, jak bychom za své hří­chy za­s­louži­li, ale ne­chal jsi nás vy­váz­nout. 14 Jak bychom moh­li znovu po­rušovat tvá přikázání a příznit se s tě­mi­to náro­dy pá­chající­mi ohavnost? Což by ses na nás ne­rozhněval a ne­vy­hla­dil nás do po­sledního, takže by nikdo ne­vy­vá­zl a ne­přežil?!

späť na Ezdráš, 9

Príbuzné preklady Roháček

13 A či teraz, po tom po všet­kom, čo prišlo na nás pre naše zlé skut­ky a pre naše veľké pre­vinenie, lebo ty, náš Bože, si zdŕžal s­voj prút a ne­tres­tal si nás tak, ako by boly za­slúžily naše ne­právos­ti, a dal si nám tak­to as­poň vo zbyt­ku uniknúť záhube;

Evanjelický

13 Ale po všet­kom, čo na nás prišlo za naše zlé činy a za naše veľké pre­vinenie, Ty, Bože náš, pred­sa si nás ne­tres­tal podľa našich vín, ale dal si nám tak­to sa za­chrániť.

Ekumenický

13 Po tom všet­kom, čo nás pri­kvačilo pre naše zlé skut­ky a pre naše veľké pre­vinenie — lebo ty, náš Bože, si nás väčšmi šet­ril, ako si za­slúžili naše ne­právos­ti, a nechal si nám za­chované zvyšky —,

Bible21

13 Po tom všem, co nás po­tkalo za naše ve­liké zloči­ny a pro­vinění, ví­me, Bože náš, že jsi nás netre­stal, jak bychom za své hří­chy za­s­louži­li, ale ne­chal jsi nás vy­váz­nout.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček