Bible21Ezdráš9,15

Ezdráš 9:15

Hos­po­di­ne, Bože Iz­rae­le, ty jsi sprave­dlivý. Je nás tu dnes jen hrstka těch, kdo vy­váz­li. Sto­jí­me před te­bou ve svých vinách, s vědo­mím, že nic ta­kového před te­bou neobstojí.“


Verš v kontexte

13 Po tom všem, co nás po­tkalo za naše ve­liké zloči­ny a pro­vinění, ví­me, Bože náš, že jsi nás netre­stal, jak bychom za své hří­chy za­s­louži­li, ale ne­chal jsi nás vy­váz­nout. 14 Jak bychom moh­li znovu po­rušovat tvá přikázání a příznit se s tě­mi­to náro­dy pá­chající­mi ohavnost? Což by ses na nás ne­rozhněval a ne­vy­hla­dil nás do po­sledního, takže by nikdo ne­vy­vá­zl a ne­přežil?! 15 Hos­po­di­ne, Bože Iz­rae­le, ty jsi sprave­dlivý. Je nás tu dnes jen hrstka těch, kdo vy­váz­li. Sto­jí­me před te­bou ve svých vinách, s vědo­mím, že nic ta­kového před te­bou neobstojí.“

späť na Ezdráš, 9

Príbuzné preklady Roháček

15 Hos­podine, Bože Iz­raelov, ty si spraved­livý, lebo sme po­zos­tali iba uniklý zbytok, ako to dnes vidieť. Hľa, s­me pred tebou vo svojom pre­vinení, lebo ne­možno pre­to ob­stáť pred tebou.

Evanjelický

15 Hos­podine, Bože náš, Ty si spravod­livý, lebo sme za­chránení dnes as­poň ako zvyšok. Hľa, pred Tvojou tvárou sme so svojím pre­vinením, hoci pre takú vec ne­možno ob­stáť pred Tebou.

Ekumenický

15 Hos­podin, Bože Iz­raela, ty si spravod­livý, takže sme tu dnes ako zvyšok za­chránených. Hľa, my sme pred tebou obťažení takou vinou, že nik pred tebou pre to ne­ob­stojí!

Bible21

15 Hos­po­di­ne, Bože Iz­rae­le, ty jsi sprave­dlivý. Je nás tu dnes jen hrstka těch, kdo vy­váz­li. Sto­jí­me před te­bou ve svých vinách, s vědo­mím, že nic ta­kového před te­bou neobstojí.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček