Bible21Exodus21,20

Exodus 21:20

Když někdo udeří svého ot­roka nebo děvečku ho­lí tak, že mu zemře pod ru­kou, mu­sí být do­tyčný po­mstěn.


Verš v kontexte

19 a po­tom vstane a bude moci cho­dit venku o ho­li, bude ten, kdo ho udeřil, zpro­štěn tre­s­tu. Uhradí mu jen ušlý zisk a nákla­dy na léčení. 20 Když někdo udeří svého ot­roka nebo děvečku ho­lí tak, že mu zemře pod ru­kou, mu­sí být do­tyčný po­mstěn. 21 Jest­liže však zůstane naživu den nebo dva, ne­bu­de po­mstěn, ne­boť je jeho majetkem.

späť na Exodus, 21

Príbuzné preklady Roháček

20 Keby nie­kto zbil svoj­ho sluhu alebo svoju slúžku palicou tak, že by zo­mrel pod jeho rukou, is­tot­ne bude po­mstený.

Evanjelický

20 Ak nie­kto ud­rie svoj­ho ot­roka alebo ot­rokyňu palicou tak, že pod jeho rukou zo­mrie, pod­lieha tres­tu:

Ekumenický

20 Toho, kto svoj­ho ot­roka alebo svoju ot­rokyňu ud­rie palicou tak, že mu pod rukami zo­mrie, musí pos­tih­núť po­msta.

Bible21

20 Když někdo udeří svého ot­roka nebo děvečku ho­lí tak, že mu zemře pod ru­kou, mu­sí být do­tyčný po­mstěn.

Bible21Exodus21,20

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček