Bible21Exodus21,19

Exodus 21:19

a po­tom vstane a bude moci cho­dit venku o ho­li, bude ten, kdo ho udeřil, zpro­štěn tre­s­tu. Uhradí mu jen ušlý zisk a nákla­dy na léčení.


Verš v kontexte

18 „Když při po­tyčce je­den muž udeří druhého ka­menem nebo pěstí a ten ne­zemře, ale kles­ne na lůžko 19 a po­tom vstane a bude moci cho­dit venku o ho­li, bude ten, kdo ho udeřil, zpro­štěn tre­s­tu. Uhradí mu jen ušlý zisk a nákla­dy na léčení. 20 Když někdo udeří svého ot­roka nebo děvečku ho­lí tak, že mu zemře pod ru­kou, mu­sí být do­tyčný po­mstěn.

späť na Exodus, 21

Príbuzné preklady Roháček

19 ak potom vstane a bude chodiť von­ku o svojej palici, bude bez viny ten, kto uderil, len že dá to, čo stálo jeho ležanie, a po­stará sa o to, aby bol cel­kom vy­hojený.

Evanjelický

19 a ak vstane a chodí po von­ku o palici, tak ten, čo ho ud­rel, bude bez tres­tu, len na­hradí, čo onen za­meškal, a musí ho dať liečiť.

Ekumenický

19 ne­skôr vstane a môže chodiť po­von­ku s palicou, páchateľ bude bez viny, no musí poškodenému na­hradiť straty a za­platiť mu liečenie.

Bible21

19 a po­tom vstane a bude moci cho­dit venku o ho­li, bude ten, kdo ho udeřil, zpro­štěn tre­s­tu. Uhradí mu jen ušlý zisk a nákla­dy na léčení.

Bible21Exodus21,19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček