Bible21Deuteronomium20,17

Deuteronomium 20:17

Chetej­ce, Emo­rej­ce, Kananej­ce, Pe­ri­zej­ce, Hivej­ce a Je­bu­sej­ce to­tiž mu­síš vy­hla­dit jako pro­klaté, jak ti přikázal Hos­po­din, tvůj Bůh.


Verš v kontexte

16 Z měst patřících národům, které ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dává za dě­dictví, však nenech niko­ho naživu. 17 Chetej­ce, Emo­rej­ce, Kananej­ce, Pe­ri­zej­ce, Hivej­ce a Je­bu­sej­ce to­tiž mu­síš vy­hla­dit jako pro­klaté, jak ti přikázal Hos­po­din, tvůj Bůh. 18 Ji­nak by vás uči­li jednat pod­le svých ohavných způsobů, ji­mž se od­dávají kvů­li svým bo­hům, a vy bys­te hřeši­li pro­ti Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu.

späť na Deuteronomium, 20

Príbuzné preklady Roháček

17 lež is­tot­ne ich za­hladíš za­riek­nuc ich ú­pl­nej záhube: Heteja a Amoreja, Kananeja a Ferezeja, Heveja a Jebuzeja, tak ako ti pri­kázal Hos­podin, tvoj Bôh,

Evanjelický

17 lebo musíš ich pod­robiť hubiacej kliat­be: Chetej­cov, Amorej­cov, Kanaán­cov, Perizej­cov, Chivej­cov a Jebúsej­cov, ako ti pri­kázal Hos­podin, tvoj Boh,

Ekumenický

17 Chetitov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Periz­zejov, Chiv­vijov a Jebúsejov znič ničiacou kliat­bou, ako ti pri­kázal Hos­podin, tvoj Boh,

Bible21

17 Chetej­ce, Emo­rej­ce, Kananej­ce, Pe­ri­zej­ce, Hivej­ce a Je­bu­sej­ce to­tiž mu­síš vy­hla­dit jako pro­klaté, jak ti přikázal Hos­po­din, tvůj Bůh.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček