Roháček5. Mojžišova20,17

5. Mojžišova 20:17

Deuteronomium

lež is­tot­ne ich za­hladíš za­riek­nuc ich ú­pl­nej záhube: Heteja a Amoreja, Kananeja a Ferezeja, Heveja a Jebuzeja, tak ako ti pri­kázal Hos­podin, tvoj Bôh,


Verš v kontexte

16 Ale z miest tých národov, ktoré ti dáva Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičs­tva, ne­ponecháš živej ni­ktorej duše, 17 lež is­tot­ne ich za­hladíš za­riek­nuc ich ú­pl­nej záhube: Heteja a Amoreja, Kananeja a Ferezeja, Heveja a Jebuzeja, tak ako ti pri­kázal Hos­podin, tvoj Bôh, 18 a to pre­to, aby vás nenau­čili robiť podľa ni­ktorých svojich ohav­nos­tí, ktoré robia svojim bohom, a hrešili by ste p­roti Hospodinovi, svoj­mu Bohu.

späť na 5. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

17 lež is­tot­ne ich za­hladíš za­riek­nuc ich ú­pl­nej záhube: Heteja a Amoreja, Kananeja a Ferezeja, Heveja a Jebuzeja, tak ako ti pri­kázal Hos­podin, tvoj Bôh,

Evanjelický

17 lebo musíš ich pod­robiť hubiacej kliat­be: Chetej­cov, Amorej­cov, Kanaán­cov, Perizej­cov, Chivej­cov a Jebúsej­cov, ako ti pri­kázal Hos­podin, tvoj Boh,

Ekumenický

17 Chetitov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Periz­zejov, Chiv­vijov a Jebúsejov znič ničiacou kliat­bou, ako ti pri­kázal Hos­podin, tvoj Boh,

Bible21

17 Chetej­ce, Emo­rej­ce, Kananej­ce, Pe­ri­zej­ce, Hivej­ce a Je­bu­sej­ce to­tiž mu­síš vy­hla­dit jako pro­klaté, jak ti přikázal Hos­po­din, tvůj Bůh.