Ekumenický5. Mojžišova20,17

5. Mojžišova 20:17

Deuteronomium

Chetitov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Periz­zejov, Chiv­vijov a Jebúsejov znič ničiacou kliat­bou, ako ti pri­kázal Hos­podin, tvoj Boh,


Verš v kontexte

16 V mestách tých­to národov, ktoré ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, do dedičného vlast­níc­tva, nenecháš nič nažive. 17 Chetitov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Periz­zejov, Chiv­vijov a Jebúsejov znič ničiacou kliat­bou, ako ti pri­kázal Hos­podin, tvoj Boh, 18 aby vás nenau­čili konať podľa všet­kých svojich ohav­nos­tí, ktoré robia pre svojich bohov. Pre­hrešili by ste sa proti Hos­podinovi, svoj­mu Bohu.

späť na 5. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

17 lež is­tot­ne ich za­hladíš za­riek­nuc ich ú­pl­nej záhube: Heteja a Amoreja, Kananeja a Ferezeja, Heveja a Jebuzeja, tak ako ti pri­kázal Hos­podin, tvoj Bôh,

Evanjelický

17 lebo musíš ich pod­robiť hubiacej kliat­be: Chetej­cov, Amorej­cov, Kanaán­cov, Perizej­cov, Chivej­cov a Jebúsej­cov, ako ti pri­kázal Hos­podin, tvoj Boh,

Ekumenický

17 Chetitov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Periz­zejov, Chiv­vijov a Jebúsejov znič ničiacou kliat­bou, ako ti pri­kázal Hos­podin, tvoj Boh,

Bible21

17 Chetej­ce, Emo­rej­ce, Kananej­ce, Pe­ri­zej­ce, Hivej­ce a Je­bu­sej­ce to­tiž mu­síš vy­hla­dit jako pro­klaté, jak ti přikázal Hos­po­din, tvůj Bůh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček