Bible21Daniel3,23

Daniel 3:23

Tito tři muži, Ša­d­rach, Mešach a Abednego, pak do­pad­li svázaní do­prostřed roz­pálené oh­nivé pe­ce.


Verš v kontexte

22 Pro­tože byl králův roz­kaz tak přísný, roz­pá­li­li pec tak silně, že ty muže, kteří do ní Ša­d­ra­cha, Meša­cha a Abednega háze­li, seže­hl pla­men. 23 Tito tři muži, Ša­d­rach, Mešach a Abednego, pak do­pad­li svázaní do­prostřed roz­pálené oh­nivé pe­ce. 24 Náhle se král Nabukadne­zar zděsil. Vstal a ohro­men se ptal svých rád­ců: „Copak jsme ne­ho­di­li do pla­menů tři svázané muže?“ „Jistě, Výsosti,“ od­po­vědě­li.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

23 A tí traja mužovia, Sad­rach, Mézach a Abed­négo, pad­li do­pro­stred oh­nivej pece roz­pálenej po­viazaní.

Evanjelický

23 Ale tí traja po­viazaní mužovia - Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó - pad­li do vnút­ra roz­pálenej oh­nivej pece.

Ekumenický

23 Traja muži, Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego však zviazaní pad­li do ohňom roz­pálenej pece.

Bible21

23 Tito tři muži, Ša­d­rach, Mešach a Abednego, pak do­pad­li svázaní do­prostřed roz­pálené oh­nivé pe­ce.

Bible21Daniel3,23

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček