Bible21Daniel1,19

Daniel 1:19

Král s nimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich ne­vy­rovná Danie­lovi, Chananiášovi, Mišae­lovi a Aza­ri­ášovi. A tak byli při­ja­ti do králov­ských služeb.


Verš v kontexte

18 Když uplynu­la králem stano­vená lhů­ta, po níž mě­li být před­ve­deni k ně­mu, přive­dl je vrch­ní dvořan před Nabukadne­za­ra. 19 Král s nimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich ne­vy­rovná Danie­lovi, Chananiášovi, Mišae­lovi a Aza­ri­ášovi. A tak byli při­ja­ti do králov­ských služeb. 20 Kdyko­li od nich král po­tře­boval moud­rou a ro­zumnou ra­du, zjistil, že desetkrát převy­šují všech­ny věšt­ce a kou­zelníky v ce­lém jeho králov­ství.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 A kráľ hovoril s nimi, a nenašiel sa z nich zo všet­kých ani jeden taký, jako bol Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš, a stávali pred kráľom.

Evanjelický

19 Kráľ sa zhováral s nimi, a medzi všet­kými sa nenašiel ni­kto ako Daniel, Chanan­ja, Míšáél a Azar­ja.

Ekumenický

19 Kráľ sa s nimi zhováral a medzi všet­kými sa nenašiel ni­kto ako Daniel, Chanan­ja, Míšael a Azar­ja.

Bible21

19 Král s nimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich ne­vy­rovná Danie­lovi, Chananiášovi, Mišae­lovi a Aza­ri­ášovi. A tak byli při­ja­ti do králov­ských služeb.

Bible21Daniel1,19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček