EkumenickýDaniel1,19

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Daniel 1:19

Kráľ sa s nimi zhováral a medzi všet­kými sa nenašiel ni­kto ako Daniel, Chanan­ja, Míšael a Azar­ja.


Verš v kontexte

18 Po uplynutí dní, ktoré kráľ určil, aby ich pred­vied­li, hlav­ný komor­ník ich pri­viedol pred Nebúkad­necara. 19 Kráľ sa s nimi zhováral a medzi všet­kými sa nenašiel ni­kto ako Daniel, Chanan­ja, Míšael a Azar­ja. 20 V každej veci, na ktorú sa ich kráľ pýtal a v ktorej šlo o múdrosť, zis­til, že desaťk­rát pre­vyšujú všet­kých čarodej­níkov a vešt­cov v celom jeho kráľov­stve.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 A kráľ hovoril s nimi, a nenašiel sa z nich zo všet­kých ani jeden taký, jako bol Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš, a stávali pred kráľom.

Evanjelický

19 Kráľ sa zhováral s nimi, a medzi všet­kými sa nenašiel ni­kto ako Daniel, Chanan­ja, Míšáél a Azar­ja.

Ekumenický

19 Kráľ sa s nimi zhováral a medzi všet­kými sa nenašiel ni­kto ako Daniel, Chanan­ja, Míšael a Azar­ja.

Bible21

19 Král s nimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich ne­vy­rovná Danie­lovi, Chananiášovi, Mišae­lovi a Aza­ri­ášovi. A tak byli při­ja­ti do králov­ských služeb.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček