Bible21Daniel1,18

Daniel 1:18

Když uplynu­la králem stano­vená lhů­ta, po níž mě­li být před­ve­deni k ně­mu, přive­dl je vrch­ní dvořan před Nabukadne­za­ra.


Verš v kontexte

17 A Bůh ty čtyři mlá­den­ce ob­da­roval zna­lostí a po­chopením veškerého pí­semnictví a moud­rosti. Daniel kro­mě toho ro­zuměl všem vi­děním a snům. 18 Když uplynu­la králem stano­vená lhů­ta, po níž mě­li být před­ve­deni k ně­mu, přive­dl je vrch­ní dvořan před Nabukadne­za­ra. 19 Král s nimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich ne­vy­rovná Danie­lovi, Chananiášovi, Mišae­lovi a Aza­ri­ášovi. A tak byli při­ja­ti do králov­ských služeb.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A keď sa do­končily dni, o ktorých po­vedal kráľ, že ich po­tom majú doviesť, do­viedol ich náčel­ník dvoranínov pred Na­buchodonozora.

Evanjelický

18 Po uplynutí dní, určených kráľom na ich pred­vedenie, hlav­ný komor­ník ich pred­viedol pred Nebúkad­necara.

Ekumenický

18 Po uplynutí dní, ktoré kráľ určil, aby ich pred­vied­li, hlav­ný komor­ník ich pri­viedol pred Nebúkad­necara.

Bible21

18 Když uplynu­la králem stano­vená lhů­ta, po níž mě­li být před­ve­deni k ně­mu, přive­dl je vrch­ní dvořan před Nabukadne­za­ra.

Bible21Daniel1,18

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček