RoháčekDaniel1,19

Daniel 1:19

A kráľ hovoril s nimi, a nenašiel sa z nich zo všet­kých ani jeden taký, jako bol Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš, a stávali pred kráľom.


Verš v kontexte

18 A keď sa do­končily dni, o ktorých po­vedal kráľ, že ich po­tom majú doviesť, do­viedol ich náčel­ník dvoranínov pred Na­buchodonozora. 19 A kráľ hovoril s nimi, a nenašiel sa z nich zo všet­kých ani jeden taký, jako bol Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš, a stávali pred kráľom. 20 A v každej veci múd­ros­ti a rozumnosti, na ktorú sa ich vy­pytoval kráľ, našiel ich desaťk­rát z­beh­lejších nad všet­kých učen­cov a hvezdárov, ktorí boli v celom jeho kráľov­stve.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 A kráľ hovoril s nimi, a nenašiel sa z nich zo všet­kých ani jeden taký, jako bol Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš, a stávali pred kráľom.

Evanjelický

19 Kráľ sa zhováral s nimi, a medzi všet­kými sa nenašiel ni­kto ako Daniel, Chanan­ja, Míšáél a Azar­ja.

Ekumenický

19 Kráľ sa s nimi zhováral a medzi všet­kými sa nenašiel ni­kto ako Daniel, Chanan­ja, Míšael a Azar­ja.

Bible21

19 Král s nimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich ne­vy­rovná Danie­lovi, Chananiášovi, Mišae­lovi a Aza­ri­ášovi. A tak byli při­ja­ti do králov­ských služeb.