Bible212. Samuel7,25

2. Samuel 7:25

Nuže, Hos­po­di­ne Bože, po­tvrď navěky slovo, které jsi dal své­mu služební­kovi a jeho do­mu. Učiň, jak jsi ře­kl.


Verš v kontexte

24 Svůj lid Iz­rael jsi navěky us­tanovil svým li­dem a ty, Hos­po­di­ne, jsi je­jich Bůh. 25 Nuže, Hos­po­di­ne Bože, po­tvrď navěky slovo, které jsi dal své­mu služební­kovi a jeho do­mu. Učiň, jak jsi ře­kl. 26 Kéž se tvé jméno navěky pro­slaví! Kéž se říká: ‚Hos­po­din zástupů je Bo­hem nad Izraelem!‘ Kéž je dům tvého služebníka Davi­da před te­bou upevněn!

späť na 2. Samuel, 7

Príbuzné preklady Roháček

25 A tak teraz, Hos­podine, Bože, slovo, ktoré si hovoril ­vzhľadom na svoj­ho služob­níka a na jeho dom, ráč postaviť tak, aby stálo až na veky, a učiň, ako si hovoril.

Evanjelický

25 Teraz, Hos­podine Bože, splň naveky slovo, ktoré si po­vedal o svojom služob­níkovi a o jeho dome, a rob, ako si hovoril.

Ekumenický

25 Teraz však, Hos­podin, Bože, splň vždy slovo, ktoré si po­vedal o svojom služob­níkovi a jeho dome. Urob, ako si sľúbil.

Bible21

25 Nuže, Hos­po­di­ne Bože, po­tvrď navěky slovo, které jsi dal své­mu služební­kovi a jeho do­mu. Učiň, jak jsi ře­kl.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček