Bible212. Samuel18,23

2. Samuel 18:23

„Přesto chci běžet,“ opakoval. „Tak tedy běž,“ od­po­věděl Joáb. Achi­maac běžel přes jordán­skou rovi­nu a Habeša­na před­běhl.


Verš v kontexte

22 Sádokův syn Achi­maac ale Joá­ba žádal znovu: „Přesto mi dovol běžet za tím Habešanem.“ „Proč bys běžel právě ty, synu? Vž­dyť nemáš dob­ré zprávy,“ od­po­věděl Joáb. 23 „Přesto chci běžet,“ opakoval. „Tak tedy běž,“ od­po­věděl Joáb. Achi­maac běžel přes jordán­skou rovi­nu a Habeša­na před­běhl. 24 David právě seděl mezi vni­třní a vnější branou. Na stře­chu hra­dební brá­ny vy­stou­pi­la hlídka, roz­hléd­la se a spatři­la osamělého běžce.

späť na 2. Samuel, 18

Príbuzné preklady Roháček

23 A nech už je, čo ch­ce, po­vedal, pobežím. A riekol mu: Tedy bež: A Achimaac bežal ces­tou roviny a pred­behol Kúšiho.

Evanjelický

23 Ale on po­vedal: Nech sa stane, čo chce, po­bežím. Od­povedal mu: Tak bež! A Achímaac bežal cez Okolie jor­dán­ske a pred­behol čer­nocha.

Ekumenický

23 Nech sa stane, čo chce, pôj­dem! Po­vedal mu: Tak choď! Achímaac bežal ces­tou po rovine a Kúšij­ca pred­behol.

Bible21

23 „Přesto chci běžet,“ opakoval. „Tak tedy běž,“ od­po­věděl Joáb. Achi­maac běžel přes jordán­skou rovi­nu a Habeša­na před­běhl.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček