Bible212. Samuel12,22

2. Samuel 12:22

„Dokud chlapec žil,“ od­po­věděl jim, „postil jsem se a pla­kal, pro­tože jsem si říkal: ‚Kdo ví? Tře­ba se nade mnou Hos­po­din sli­tuje a ne­chá ho naživu.‘


Verš v kontexte

21 „Co to děláš?“ řek­li mu jeho služebníci. „Dokud chlapec žil, postil ses a pla­kal, ale jakmi­le zemřel, vstal jsi a dal ses do jídla!“ 22 „Dokud chlapec žil,“ od­po­věděl jim, „postil jsem se a pla­kal, pro­tože jsem si říkal: ‚Kdo ví? Tře­ba se nade mnou Hos­po­din sli­tuje a ne­chá ho naživu.‘ 23 Teď je mrt­vý. Pro­č bych se měl postit? Copak ho mohu přivést zpět? Já půjdu za ním, ale on se ke mně nevrátí.“

späť na 2. Samuel, 12

Príbuzné preklady Roháček

22 A riekol: Do­kiaľ ešte žilo dieťa, pos­til som sa a plakal som, lebo som po­vedal: Kto vie? Možno, že sa Hos­podin zmiluje nado mnou, a dieťa bude žiť.

Evanjelický

22 On od­povedal: Kým dieťa ešte žilo, pos­til som sa a plakal, lebo som si po­vedal: Ktože vie; azda sa Hos­podin zmiluje nado mnou a dieťa ostane nažive.

Ekumenický

22 Od­povedal: Kým dieťa ešte žilo, pos­til som sa a plakal som, lebo som si mys­lel: Možno sa Hos­podin nado mnou zmiluje a dieťa bude žiť.

Bible21

22 „Dokud chlapec žil,“ od­po­věděl jim, „postil jsem se a pla­kal, pro­tože jsem si říkal: ‚Kdo ví? Tře­ba se nade mnou Hos­po­din sli­tuje a ne­chá ho naživu.‘

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček