Ekumenický2. Samuelova12,22

2. Samuelova 12:22

Od­povedal: Kým dieťa ešte žilo, pos­til som sa a plakal som, lebo som si mys­lel: Možno sa Hos­podin nado mnou zmiluje a dieťa bude žiť.


Verš v kontexte

21 Služob­níci sa ho spýtali: Ako sa to správaš? Kým dieťa žilo, pos­til si sa a plakal si. Keď však dieťa zo­mrelo, vstávaš a ideš jesť. 22 Od­povedal: Kým dieťa ešte žilo, pos­til som sa a plakal som, lebo som si mys­lel: Možno sa Hos­podin nado mnou zmiluje a dieťa bude žiť. 23 Teraz však, keď zo­mrelo, prečo by som sa mal pos­tiť? Môžem ho azda oživiť? Ja pôj­dem za ním, ale ono sa ku mne ne­vráti.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

22 A riekol: Do­kiaľ ešte žilo dieťa, pos­til som sa a plakal som, lebo som po­vedal: Kto vie? Možno, že sa Hos­podin zmiluje nado mnou, a dieťa bude žiť.

Evanjelický

22 On od­povedal: Kým dieťa ešte žilo, pos­til som sa a plakal, lebo som si po­vedal: Ktože vie; azda sa Hos­podin zmiluje nado mnou a dieťa ostane nažive.

Ekumenický

22 Od­povedal: Kým dieťa ešte žilo, pos­til som sa a plakal som, lebo som si mys­lel: Možno sa Hos­podin nado mnou zmiluje a dieťa bude žiť.

Bible21

22 „Dokud chlapec žil,“ od­po­věděl jim, „postil jsem se a pla­kal, pro­tože jsem si říkal: ‚Kdo ví? Tře­ba se nade mnou Hos­po­din sli­tuje a ne­chá ho naživu.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček