Bible212. Letopisů7,19

2. Letopisů 7:19

Pokud se však od­vrátí­te a opustí­te us­tano­vení a přikázání, jež jsem vám svěřil, a půjdete sloužit cizím bo­hům a bu­dete se jim klanět,


Verš v kontexte

18 po­tvrdím trůn tvého králov­ství, jak jsem slí­bil tvé­mu otci Davi­dovi: ‚Iz­rael nikdy ne­bu­de bez vlá­dy tvého potomka.‘ 19 Pokud se však od­vrátí­te a opustí­te us­tano­vení a přikázání, jež jsem vám svěřil, a půjdete sloužit cizím bo­hům a bu­dete se jim klanět, 20 po­tom vás vy­rvu ze své země, kte­rou jsem vám dal, a z to­ho­to chrá­mu, který jsem po­svě­til pro své jméno. Vy­ženu Iz­rael ze své přítom­nosti, takže bude mezi náro­dy za poře­ka­dlo a po­směšek.

späť na 2. Letopisů, 7

Príbuzné preklady Roháček

19 Ale ak sa vy od­vrátite a opus­títe moje ustanovenia a moje pri­kázania, ktoré som dal pred vás, a jest­li odíduc budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať:

Evanjelický

19 Ak sa však od­vrátite a opus­títe moje ustanovenia a pri­kázania, ktoré som vám pred­ložil, ak odídete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať,

Ekumenický

19 Ak sa však od­vrátite, opus­títe moje ustanovenia a pri­kázania, ktoré som vám vy­dal, ak pôj­dete slúžiť iným bohom a budete ich uc­tievať,

Bible21

19 Pokud se však od­vrátí­te a opustí­te us­tano­vení a přikázání, jež jsem vám svěřil, a půjdete sloužit cizím bo­hům a bu­dete se jim klanět,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček