Ekumenický2. Kronická7,19

2. Kronická 7:19

Ak sa však od­vrátite, opus­títe moje ustanovenia a pri­kázania, ktoré som vám vy­dal, ak pôj­dete slúžiť iným bohom a budete ich uc­tievať,


Verš v kontexte

18 upev­ním tvoj kráľov­ský trón, ako som sľúbil tvoj­mu ot­covi Dávidovi: Nezos­taneš bez vlád­nuceho ná­stup­cu v Izraeli. 19 Ak sa však od­vrátite, opus­títe moje ustanovenia a pri­kázania, ktoré som vám vy­dal, ak pôj­dete slúžiť iným bohom a budete ich uc­tievať, 20 vy­hladím vás z mojej pôdy, ktorú som vám dal. I ten­to dom, ktorý som za­svätil svoj­mu menu, za­vrh­nem, takže sa stane prís­lovím a vy­j­de na po­smech u všetkých národov.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

19 Ale ak sa vy od­vrátite a opus­títe moje ustanovenia a moje pri­kázania, ktoré som dal pred vás, a jest­li odíduc budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať:

Evanjelický

19 Ak sa však od­vrátite a opus­títe moje ustanovenia a pri­kázania, ktoré som vám pred­ložil, ak odídete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať,

Ekumenický

19 Ak sa však od­vrátite, opus­títe moje ustanovenia a pri­kázania, ktoré som vám vy­dal, ak pôj­dete slúžiť iným bohom a budete ich uc­tievať,

Bible21

19 Pokud se však od­vrátí­te a opustí­te us­tano­vení a přikázání, jež jsem vám svěřil, a půjdete sloužit cizím bo­hům a bu­dete se jim klanět,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček