Bible212. Královská1,14

2. Královská 1:14

Hle, z nebe se­stou­pil oheň a po­hl­til oba první ve­li­te­le i s je­jich pa­desá­ti muži, můj život ale pro­sím ušetři!“


Verš v kontexte

13 Král tedy po­slal ještě třetího ve­li­te­le s pa­desá­ti muži. Když ale ten třetí ve­li­tel pa­desá­ti mužů vy­stou­pal k Eliášovi, padl před ním na ko­le­na a pro­sil ho: „­Boží muži, pro­sím ušetři život můj i těch­to tvých pa­desá­ti služebníků. 14 Hle, z nebe se­stou­pil oheň a po­hl­til oba první ve­li­te­le i s je­jich pa­desá­ti muži, můj život ale pro­sím ušetři!“ 15 Hos­po­dinův an­děl teh­dy pro­mlu­vil k Eliášovi: „Se­stup s ním, ne­boj se ho.“ A tak vstal a šel s ním ke krá­li.

späť na 2. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Hľa, oheň sos­túpil s neba a strávil dvoch pr­vých veliteľov nad päťdesiatimi aj ich päťdesiatich; ale teraz nech je drahou moja duša v tvojich očiach.

Evanjelický

14 Hľa, oheň z neba zo­stúpil a po­hl­til predošlých dvoch veliteľov aj ich päťdesiatiny, ale teraz nech ti je vzác­ny môj život.

Ekumenický

14 Z neba spadol oheň a po­hl­til dvoch predošlých veliteľov i s ich päťdesiatčlen­nými od­diel­mi. Teraz do­káž, že si ceníš môj život.

Bible21

14 Hle, z nebe se­stou­pil oheň a po­hl­til oba první ve­li­te­le i s je­jich pa­desá­ti muži, můj život ale pro­sím ušetři!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček